WhatsUpIcon facebook
צרו קשר ונשמח לעזור לכם
loading
צור קשר עוד היום אנו נדאג לכל השאר:
054-2889964 - נעמה

מהי כתיבת תזה ?

תזה או בשמה האחר עבודת תזה היא עבודת מחקר מדעית. זו עבודה שנכתבת במסגרת תואר שני במסלול מחקרי. עבודה זו הינה עבודה מקיפה שנכתבת סביב טענה שהחוקר רוצה לבחון. טענה זו היא טענה שאיננה נחקרה בעבר או נחקרה באמצעות שיטת מחקר אחרת.

עבודת תזה היא עבודה ששונה מעבודת סמינריון או כל עבודה אקדמית אחרת. זו עבודה תובענית שדורשת מחקר מקיף היכול להתפרש על שנה ויותר. לכן כדי שהסטודנט במסלול תזה יוכל להירתם לכתיבת העבודה המסלול המחקרי מספק לו שנה אקדמית שלמה.

 ניתן לאפיין עבודת תזה על סמך המאפיינים הבאים: טענה ייחודית ורלוונטית, שיטת מחקר שמותאמת לאותה טענה ולבסוף כתיבה ברמה גבוהה. בהתאם לזאת, חשוב להצהיר שלמרות שתזה היא עבודה תובענית היא עדין עבודה אקדמית לכל דבר ועניין.

להלן פירוט על כל אחד מהמאפיינים של העבודה: המאפיין הראשון מתייחס לטענה שסביבה נבנה המחקר. בדומה לשאלת מחקר, בעבודת תזה חשוב שהטענה תהיה ממוקדת. חשוב גם שהכוונה של הכותב תהיה מובנת ללא כל דופי; המאפיין השני הוא בחירת שיטת מחקר בהתאם לנושא התזה. ישנן ההשערות שיותר מתאימות לשיטה הכמותית למשל השערות שבוחנות קשר סטטיסטי בין משתנים מדידים וישנן ההשערות שמתאימות לשיטה האיכותנית, למשל השערות שבוחנות אירועים היסטוריים וכדומה.

המאפיין השלישי לעבודת תזה הוא כתיבה ברמה גבוהה. בגלל שזו עבודה שנכתבת במסגרת תואר בעל רמה אקדמית גבוהה ובמיוחד שנכתבת במסגרת מסלול מחקרי, הכתיבה חייבת להיות ברמה הטובה ביותר. כלומר, עבודה שכתובה באופן רהוט, נקי, אינטליגנטי, פשטני אך לא רדוד. וכמובן בהתאם לחוקי כתיבה מדעית.

בהתאם לטיב הכתיבה, העבודה נכתבת לפי כמה שלבים שכל אחד דורש עבודה פרטנית והשקעה רבה מצד הסטודנט. השלב הראשון בכתיבת העבודה הוא לכתוב את הצעת מחקר. הצעת מחקר היא מסמך אקדמי קצר בו מוצגת ההשערה בעל חמישה עד עשרה דפים בו כתובים ראשי הפרקים ראשוניים, סקירת ספרות קצרה, שיטת המחקר שתהיה בעבודה ולבסוף רשימת מקורות.

השלב השני שיש לעשות וגם הוא לא פחות חשוב הוא מציאת מנחה שאיתו הסטודנט יעבוד כל השנה. עבודתו של המנחה היא ללוות את הסטודנט בכל שלבי המחקר בנוסף לבדוק את הכתיבה ולבקר אותה. למנחה בנוסף חשיבות רבה מאחר שציון העבודה מורכב מהציון שנותן לעבודה בנוסף לציון של בוחן חיצוני.

לסיכומו של עניין, עבודת תזה היא עבודה ייחודית שנכתבת במסגרת מסלול מחקרי בתואר שני. זו עבודה בעלת רמה אקדמית גבוהה שנכתבת סביב טענה או השערה ייחודית של החוקר ובאמצעות שיטת מחקר מדעית. מטרת המחקר היא לדון בהשערה,לאושש או להפריך אותה. בנוסף לזאת, עבודה טובה היא עבודה שעומדת בשלושה מאפיינים מרכזיים ובנוסף לזאת, על מנת שהעבודה תהיה תקפה על הסטודנט לעבוד בליווי אישי של מנחה.

מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג:

 

להזמנת שירותים אקדמיים:
סיוע בעבודות אקדמיות , תרגומים , עריכה לשונית  וסיוע בסמינריונים ועוד...

 

loading
שיזף 2‎, נס ציונה
054-2889964 - נעמה
052-4284988 - סולי
camplus10@gmail.com
camplus1000@gmail.com
https://www.camplus.co.il