א"ב בכתיבת עבודת סמינריון

תוכן עניינים

עבודת סמינריון היא עבודה שלה חשיבות אקדמית רבה. זו עבודה שבאמצעותה בוחנים את היכולות המחקרית והאקדמית של הסטודנט. בהתאם, לטיבה של עבודת הסמינריון השפעה ניכרת על הציון המשוכלל של התואר הראשון ומהווה כתנאי בסיסי לקבלה לתארים מתקדמים. עבודת סמינריון נכתבת במסגרת שונה מהמסגרות שאליהן רגילים הסטודנטים, בנוסף, זו גם הטעימה הראשונה של הסטודנט במחקר אקדמיעבודת סמינריון היא עבודה שנכתבת במסגרת קורס מדעי המורכב ממנחה וכחמישה עשר סטודנטים. מסגרת זו נקראת סמינר מחקרי. במסגרת השיעורים המרצה מציג בפני הקבוצה תכנים שונים שקשורים אל נושא ההתמחות שלו, לאחר מכאן הסטודנטים מתחלקים לזוגות וכל זוג חוקר סוגיה אחרת שמתקשרת אל הנושא הכולל.

איך עבודת סמינריון מתבצעת ?

על מנת שעבודת סמינריון תוגש כיאות יש להתייחס לכמה שלבים בכל התהליך של כתיבת סמינריון. עבודה זו איננה נכתבת במסגרת זמן אחידה אלא נכתבת לאורך זמן ולאחר בדיקות חוזרות ונושנות של המרצה. השלב הראשון מתחיל בכך שהסטודנטים צריכים לבחור נושא ולקבל עליו אישור. על מנת לקיים את השלב הזה, הם צריכים לחשוב על נושא למחקר, לערוך סקירה קצרה במאגרי מידע ולכתוב מסמך קצר (הצעת מחקר). הצעת המחקר בנויה משלושה עד חמישה דפים בהם נכתבים רקע תיאורטי מתומצת המהווה את הבסיס לשאלת המחקר.

בסוף הצעת המחקר מנוסחים הרציונל, שאלת והשערות המחקר. לאחר מכאן מוצגת רשימת המקורות. חשוב מאוד שבכתיבה הזו יהיו זרימה,קוהרנטיות ובהתאם לחוקי כתיבה מדעית. כתיבה טובה היא כתיבה שיש בה מעבר רעיוני טוב מפסקה לפסקה. לאחר שהצעת המחקר כתובה היא נשלחת לבדיקה בידי המרצה לאישור.

חשוב לציין שבעבודות במשפטים הנושא קצת מורכב יותר וניתן לקרוא מאמר מפורט בקישור הזה.

א"ב בכתיבת עבודת סמינריון

הצעת מחקר לעבודות סמינריון

לאחר שהצעת המחקר נבדקה והמרצה מאשר את הנושא, השלב הבא הוא כתיבת סקירת הספרות. השלב הזה הוא שלב חשוב במיוחד ובו נעשית רוב הכתיבה בעבודה. על מנת לבנות סקירת ספרות מוסיפים כעשרה מאמרים לחמישה שנעשה שימוש בהם בהצעה, על מנת לעבות את הרקע התיאורטי של העבודה. השלב הבא הוא שלב המחקרי בעבודה והוא ביצוע הניסוי המחקרי, קידוד הנתונים וכתיבת שלושת הפרקים האחרונים בעבודה.

סקירת ספרות לעבודות סמינריון

שלב זה כמובן איננו יכול להתקיים ללא אישור של המרצה להמשך הדרך, שלב הניסוי יוכל להתקיים אך ורק אם סקירת הספרות כתובה היטב. השלב הבא הוא כתיבת פרק השיטה, פרק זה קצר יחסית וממוקד סביב שיטת המחקר שיתבצע בעת כתיבת עבודות סמינריוניות. בפרק זה כתובים השאלונים בהם יעשה שימוש, הליך המחקר ומשתני המחקר. פרק התוצאות מציג את שיטות הניתוח הסטטיסטי שנעשו במחקר בנוסף לתוצאות הניתוח. פרק התוצאות הוא הפרק שעונה לשאלת המחקר והשערות המחקר. הפרק הבא הוא הפרק שמסכם את העבודה והוא פרק הדיון. זהו הפרק שמציג בקצרה את נושא המחקר, מטרת המחקר ועונה האם המטרה הושגה. הפרק גם דן בתוצאות המחקר ומפרש אותן על סמך מחקרים קודמים שנעשו בתחום. בפרק גם מצוינות מגבלות המחקר והצעות למחקרי עתיד.

5 / 5. 115

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן