מה ההבדל בין עבודת סמינריון לעבודה אקדמית?

תוכן עניינים

כאשר מתייחסים אל השאלה מה ההבדל בין עבודה אקדמית אל מול עבודת סמינריון, מבינים שזו שאלה מעט מכשילה. הסיבה לכך היא בעובדה שעבודת סמינריון היא עבודה אקדמית, אולם עדיין קיים הבדל בין השתיים. על מנת לענות על השאלה הזו, יש להתייחס לכל סוגי העבודות הקיימים באקדמיה (דף-עמדה, סיכום מאמר, עבודת סוף קורס, עבודת סמינריון כמותי, עבודת סמינריון איכותני ועבודת סמינריון תיאורטי).

דף-עמדה הוא דף שבו נכתבת העמדה של הכותב ביחס לחומר שנדרש לקרוא. לעיתים קרובות, ובנוסף לעמדה, יש להתייחס אל המסמך באמצעות תיאוריה או ספרות מחקרית. את המסמך יש לכתוב בהתאם לחוקי כתיבה מדעית; דו"ח קריאה הוא מסמך שדי דומה לדף עמדה, אולם ההבדל הוא בסדרי גודל המסמך שנדרש לקרוא וכמות הכתיבה שיש לכתוב.

דוח קריאה הוא בדרך-כלל בעקבות קריאת ספר, ויש לכתוב בין שלושה לחמישה דפים בהם הכותב מסכם את עיקרי הספר ומתייחס אליהם ביקורתית באמצעות ספרות מדעית; סיכום מאמר מצריך כתיבה של שני דפים בהם כותבים את הרעיונות המרכזיים שנכתבו במאמר שנדרש לקרוא; עבודת סוף קורס היא עבודה אקדמית שנכתבת בעקבות תמה מרכזית שנלמדה במהלך הקורס. עבודה זו היא עבודה קצרה שנדרש בה להסתמך על חמישה מאמרים וכתיבה של כעשרה דפים בהתאם לחוקי כתיבה מדעית; שלושת העבודות הבאות הן עבודות סמינר שנכתבות במסגרות קורסים אקדמיים שונים ובהתאם לשיטות מחקר שונות.

מה ההבדל בין עבודת סמינריון לעבודה אקדמית

מהו סמינר כמותי?

הראשונה היא סמינר כמותי – עבודה אקדמית שכזו נכתבת סביב מחקר שבודק קשר סטטיסטי בין שני משתנים. במחקר כזה נעשית מניפולציה ניסויית, ותוצאות הניסוי מוצגות בעבודה, ולכן נקראת כמותית. העבודה השנייה הינה עבודת סמינר איכותני – סמינר איכותני שונה לחלוטין מסמינר כמותי בסגנון שלו. בשיטת מחקר איכותנית בוחנים תופעה או אירוע חברתי על ידי הסתמכות על נרטיבים אנושיים. לא בוחנים קשרים סטטיסטיים אלא סיפורים וחווית של אנשים באמצעות ראיונות עומק. עבודת הסמינר השלישית היא סמינר תיאורטי – בסמינר תיאורטי לא בוחנים קשרים סטטיסטיים ולא בוחנים נרטיבים אנושיים, אלא בוחנים נושא או תופעה מסוימת על סמך הספרות המחקרית שנכתבה בעקבותיו.

מהו ההבדל עבודות סמינריון לעבודות אקדמיות?

לסיכומו של דבר, בבחינת השאלה מה ההבדל בין עבודות סמינריון לעבודות אקדמיות, התשובה מתפרשת על כמה סעיפים. ברמה העקרונית אין הבדל בין עבודת סמינר לבין עבודה אקדמית היות ועבודת סמינר היא עבודה אקדמית. אולם קיים לו שוני, והשוני הזה בא לידי ביטוי במאפיינים הבאים: תכני הקורס, היקף הכתיבה, היקף הספרות ושיטת המחקר. כל אחד ממשתנים אלו מהווה כהבדל בפני עצמו בין עבודת סמינר לכל עבודה אקדמית.

5 / 5. 148

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן