איך כותבים הצעת מחקר לתואר שני

תוכן עניינים

סטודנטים הנדרשים לכתוב הצעת מחקר לתואר שני חייבים להקפיד על הסטנדרטים האקדמיים שנקבעו, עליהם לקבל הנחיות והגדרות למתווה הכתיבה מהמנחה המלווה ואתם ומהמוסד האקדמי בו הם לומדים. הצעת מחקר מהווה מעין תמצית של העבודה הסמינריונית אותה יש להגיש לקראת סיום הלימודים לתואר שני, ויש מבנה סטנדרטי יחסית לכתיבת הצעת מחקר, הן במחקר כמותי והן במחקר איכותי.

הצעת מחקר נועדה ליישר קו עם המרצה והמנחה של הסטודנט, ועל סמך המסמך הסטודנט יכול להתחיל את העבודה הכוללת מושגים מרכזיים, תיאוריות, שאלת מחקר ועוד.

מבנה כללי של הצעת מחקר

במסמך הצעת מחקר יש 5 פרקים עיקריים:

  • מבוא
  • סקירת ספרות
  • שיטת המחקר (מתודולוגיה)
  • מגבלות המחקר
  • לוח זמנים

במסמך הצעת מחקר יש עמוד שער ובו מציינים את נושא עבודת המחקר, שם מלא של הסטודנט, שם המנחה כולל חתימה שלו. העמוד השני של הצעת המחקר כולל תוכן עניינים עם שמות הפרקים ומספרי העמודים. ראוי לציין כי השער והתקציר נכתבים בשפה העברית והאנגלית, ואת תוכנית המחקר מנסחים בעברית או באנגלית.

פרק מבוא

ההמלצה של המומחים והמנחים המנוסים היא לכתוב את המבוא להצעת המחקר רק לאחר סיום והשלמת כתיבת העבודה כולה. המבוא משמש כשער לתחום ולנושא המחקר, הוא מיועד לקורא ופרק המבוא חייב להיות תמציתי. אין צורך להוסיף בחלק זה מקורות אלא אם הדבר נחוץ ואז ניתן לעשות שימוש מצומצם במקורות לעבודה. המבוא מאפשר לקורא להבין מראש מהו תחום המחקר ומהו הנושא העיקרי של העבודה.

סקירת ספרות

חלק חשוב ומהותי בכל הצעת מחקר לתואר שני. מאחר וכתיבת הצעת מחקר נעשית בצורת משפך מתחילים בסקירת ספרות, כלומר מתחילים ברמת המאקרו, והמשך העבודה מתכנס לניסוח השערות המחקר ולשיטת המחקר. יש לכלול סקירת ספרות מקיפה ומעמיקה כדי לסייע לקורא להבין את היסודות התיאורטיים עליהם נשען המחקר של הסטודנט לתואר שני, הפרק מהווה בסיס להשערות המחקר במקרה של שיטת מחקר כמותית או כבסיס לשאלות המחקר במקרה של שיטת מחקר איכותנית.

סקירה ספרותית כוללת התייחסות לדעות שונות של חוקרים בתחום הרלוונטי לנושא המחקר, הסקירה חייבת להיות רב מימדית ולהציג תמונה מקיפה של הסוגיה אותה חוקרים. כדאי לדעת כי במחקר כמותי יש לבסס את הטענה העיקרית של הסטודנט על תיאוריות ומודלים שונים הרלוונטיים לנושא, ובנוסף יש להציג את רציונל המחקר. אם ההצעה היא של מחקר כמותי יש לציין ולהציג את מודל המחקר.

הצעת מחקר לתואר שני

מתודולוגיה

בפרק המתודולוגיה מציגים את שיטת המחקר, כאשר לכל מתודה יש שיטות שונות ומערכי מחקר ייעודיים כדי לספק מענה לשאלה או לשאלות המחקר המוצגות בעבודה. חשוב להציג בפני הקורא את היתרונות והחסרונות של השיטות השונות ולנמק מדוע הבחירה של הסטודנט היא המתאימה ביותר. במחקר כמותי יש להציג בפני הקורא את כלי המחקר בהם הסטודנט עושה שימוש, ובמחקר איכותי הסטודנט צריך להסביר איך הכלים מאפשרים לו לענות על שאלת המחקר.

מגבלות מחקר

פרק חשוב שמטרתו לסייע לחוקר לזהות את מגבלות המחקר שהוא מבצע. עליו להציג דרכים להתמודדות עם המגבלות האלו.

לוח זמנים

פרק אינפורמטיבי הכולל לוח זמנים מתוכנן, אפשר להציג את לוח הזמנים בטבלה או בגרף.

לסיכום, במהלך לימודי תואר שני הסטודנטים נדרשים להגיש הצעת מחקר לעבודה סמינריונית, בהתאם למסלול הלימודים שלהם. מומלץ להכין הצעת מחקר לתואר שני בהיקף של עד 20 עמודים, לא כולל שער, נספחים ורשימת ביבליוגרפיה.

סטודנטים המתקשים או זקוקים לייעוץ ולליווי במהלך כתיבת הצעת מחקר לתואר שני יכולים לקבל סיוע מחברה המתמחה בכך.

5 / 5. 89

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן