מבנה עבודה סמינריונית עיונית

תוכן עניינים

צריך גוף כדי להלביש עליו בגד

כל עבודה זקוקה למבנה, כך גם עבודה עיונית מתחילה מדלת כניסה או כמו שנהוג לקרוא לזה שער, אחריו יפגשו הנכנסים את תוכן העבודה אליה נכנסו, ואז המבוא ממנו כבר ניתן לראות את פנים המבנה כולו. רצפת המבנה היא המקורות עליהם נבנתה העבודה, פרקי העבודה הם כמו קירות המבנה ופרק הסיכום הוא גג המבנה. אז בואו ניכנס.

שער מבנה עבודה סמינריונית עיונית

 • על דלת הכניסה צריכים להיות כתובים הפרטים הבאים:
 • שם המוסד הלימודי
 • שם החוג
 • מסלול התואר
 • שם הקורס
 • שם המרצה
 • כותרת העבודה – הכותרת צריכה להציג בתמצית את השאלה בה תעסוק העבודה  
 • שם המגיש / מגישה
 • תאריך
מבנה עבודה סמינריונית עיונית

סף הבית

פתחנו את השער של מבנה עבודה סמינריונית ולפנינו דף עם תוכן העניינים, שיציג לקוראים  את ראשי הפרקים של העבודה ואת סדר הופעתם. כל אחד מפרקי העבודה יוצג בכותרת שמו ובציון מספר העמוד שבו האו מתחיל. חשוב לזכור למספר את עמודי העבודה. זכרו שגם דף תוכן העניינים הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה ולכן יש להקפיד על צורתו ועל סדר הכתוב.

המבואה

למרות שפרק המבוא מכניס את הקוראים לפתחה של העבודה, הוא נכתב בסיומה, אחרי שכל המבנה קיים. המבוא סוקר בקצרה את מבנה העבודה הסמינריונית כולה, את הרקע לנושא המחקר, את נושא העבודה ואת השיקולים שהנחו את הבחירה דווקא בנושא זה. כמו כן תוצג במבוא שאלת המחקר כלומר, השאלה/ות שתבדוק העבודה, שיטת המחקר שנבחרה לענות על שאלת המחקר והשערות לגבי התוצאות.

נכנסנו אל מבנה העבודה הסמינריונית העיונית

פנים המבנה שהוא גוף העבודה, יכלול שלבים בכתיבת עבודה סמינריונית ואת הפרקים המרכיבים אותה.

 1. ראשי הפרקים מהווים את הלבנים של המבנה.
   
 2. הטענות העולות משאלת המחקר, שהן החומר המחבר את לבני המבנה.
   
 3. סקירת ספרות המבססת את הטענות. סקירה ספרותית היא חלק בלתי נפרד מכל מבנה עבודה סמינריונית עיונית, היא מורכבת ממקורות אקדמאים ומטרתה להציג לקוראים רקע תיאורטי של נושא העבודה.

  אופייה של סקירת הספרות משתנה בין מוסדות הלימוד השונים ולפי דרישות המרצים אך המשותף לכולם הוא השימוש האחיד של כללי הציטוט לכל אורך העבודה, ה-APA  כך שמראי המקום של מקור או הציטוט יהיו מדויקים.
   
 4. ביבליוגרפיה. פרטי הביבליוגרפיה הם מידע חשוב מאוד ולכן צריך לדייק במסירתו. הרשימה הביבליוגרפית צריכה לכלול את כל המקורות בהם השתמשנו לצורך כתיבת עבודת סמינריון, מודפסים או במרחבי אינטרנט.

  טיפ חשוב נוסף, חוץ ממקורות ראשוניים רצוי להשתמש במאמרים עדכניים ככל הניתן מכיוון שמאמרים ישנים יכולים  להכיל מידע שגוי ולא עדכני.  
   
 5. מילות קישור. לחומר המדביק לבנה אחת לשניה יש להוסיף מילות קישור של הוספה או ניגוד, של פתיחת דיון וסיכומו. בעבודה סמינריונית חשוב מאוד לחלק את העבודה לפרקים ולפסקאות כדי שלקורא יהיה קל ונוח להתמצא בעבודה. 

בונים את הגג

נכנסו בשער העבודה, לרגלינו רצפה מוצקה, מבוא וקירות הבית כעת הגענו לבניית הגג, פרק הסיכום. מבנה עבודה סמינריונית עיונית צריך לכלול לכל אורכה של העבודה פסקת סיום פרק שתהווה קישור בין פרק לפרק או פסקת פתיחה בפרק החדש עם הסבר קצר לתוכן שנטען עד כאן ועל מה ידון הפרק הנוכחי. אך לפרק הסיכום תפקיד נוסף, הוא דומה מאוד למבוא כי למעשה שניהם מסכמים את העבודה. 

כמובן שהמבנה מתייחס לכל עבודה בכל נושא גם אם מדובר בכתיבת עבודה סמינריונית במנהל עסקים.


פרק הסיכום אינו מביא טענות חדשות, לא מבסס טענות שנכתבו, ארכו נע בין חצי עמוד לשני עמודים ותפקידו להציג את עיקרי המסקנות אליהן הגיעו כותבי העבודה. לעיתים ניתן גם להציע כיוונים נוספים להתבוננות על שאלת המחקר אך כמובן שאין להציג רעיונות ונושאים חדשים אשר לא הובאו במהלך העבודה. כתיבת עבודות דורשות חומרי גלם משלהן, מהם נרכיב את המבנה כולו, בדיוק כמו שתואר לעיל.

5 / 5. 112

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן