מה הבעיות הנפוצות של הסטודנטים?

תוכן עניינים

כיצד להבין מהי כוונת המרצה במטלה ו/או עבודה אקדמית בקורס?

התשובה על שאלה זו הינה שיש בעיות רבות ומגוונות, אשר על כן, שאלה זו היא בעצם אחת הסיבות מיני רבות מדוע סטודנטים רבים בוחרים באופציה הטובה ביותר, של הזמנה אישית מאתר של חברה שמציעה כתיבת עבודה אקדמית בתשלום, וכך חוסכים מעצמם קשיים אלו.

דוגמא לכך…

מן הכלל אל הפרט, היינו, כאשר מופיע באתר הקורס במידע לסטודנט שיש לכל קורס בנפרד קובץ מטלה אקדמית מהמרצה, הרי שלאחר קריאת המטלה רובם של הסטודנטים מתחילים בהכנת רשימה של הנקודות מהחומר שלמדו עד כה, אשר להערכתם קשורים לאותה עבודה אקדמית אשר עליהם להכין לה פתרון.

אלא, שעל אף שלעיתים מקריאה ראשונית מתקבל הרושם כי מדובר בשאלות יחסית פשוטות, אך מנגד, ככל שמכינים את אותה הרשימה כבר יורדת ואט אט נעלמת ומתפוגגת תחושת הוודאות  אשר חשו תחילה.

מה הכוונה?

כלומר, על אף שמבינים את השאלה תחילה בקריאה ראשונית, הרי שלאחר מכן, כבר לא בטוחים בכיוון הראשוני עליו התחילו לעמול ולהתכוונן, וחושבים שכנראה לא הבינו כדבעי את הרעיון המרכזי בשאלה וכן מה לגבי יתר הנקודות הקשורות אליה באופן מסוים, הווה אומר שבמקרים רבים, נדמה כי המוצג במטלה ו/או העבודה נראה כאילו הוא נוגע בתחומים רבים ושונים.

מה הבעיות הנפוצות של הסטודנטים

מהן הטעויות הנפוצות שעושים עקב כך?

כמו כן, על אף שיש כאלו אשר חושבים כי הפתרון הוא לכתוב ולדון בכל אותם הנושאים, הרי ראשית כל, הדבר בלתי אפשרי מבחינה מעשית, מפני שבכל מטלה ו/או עבודה באקדמיה, קיימת מגבלת עמודים וכן לרוב אף מגבלת שורות על כל אחת ואחת מהשאלות.

הבעיה הנוספת הינה שככל שהעבודה תדון ביותר נקודות אשר קשורות לעבודה, אזי, הדבר לא רק שלא יעלה את הציון, אלא אדרבה, ריבוי העיסוק בנושאים רבים אשר אף אם הם קשורים לאירוע יכולה אמנם להעיד על בקיאות אך לא על רמת הידע וההבנה העמוקה של אותם הנושאים אצל הסטודנט.

שכן, הדיון בכל אותם נושאים מעיד בעיני המרצה ו/או מי שבודק את המטלה ו/או העבודה האקדמית, כי יתכן שהסטודנט כלל אינו שולט בחומר, מתוך רושם שלעיתים מוצדק ולעיתים הוא שגוי, היות הוא כלל לא מבין מדוע טרח הסטודנט לדון בנקודות הקשורות באופן עקיף בלבד אשר כלל לא נדרש אליהם.

מדוע לא לדון בהרחבה בנושא שמוזכר אך הוא חשוב אם אינו קשור לקורס הנלמד?

כמו כן, גם אם סטודנט דן בנושא חשוב מאין כמותו הנובע וקשור למטלה ו/או העבודה האקדמית, אלא, שמדובר בנושא הקשור לקורס אחר לחלוטין, הרי שאולי צריך לציין זאת על קצה המזלג בלבד, היות והמרצה בקורס פלוני אין בכוונתו לתת בפניכם שאלה העוסקת בקורס אלמוני.

מה לגבי הצורך לדון בנושאים הקשורים לקורס?

יחד עם זאת, קיים חלק נוסף אשר חשוב לשים עליו את הדעת, שכן, בפרט כאשר מדובר בכתיבת עבודה סמינריונית, שהוא החלוקה של המשקל היחסי הנדרש לדיון ומידת הרלבנטיות, היינו, כשם שטבח משקלל את הכמות הנדרשת להניח בתבשיל מכל אחד מהתבלינים, כך הדבר הוא אף בכתיבה ו/או עריכת עבודת סמינריון העוסקת במחקר אקדמי.

על אחת כמה וכמה צריך לחשב ולדעת את המינון הנדרש לדיון בכל נושא, אף אם הוא קשור באופן ישיר לשאלה, היות שחלק מהפתרון לכל מטלה ו/או עבודה בעולם האקדמיה, היא היכולת לעשות זאת, ולכן הפתרון הטוב ביותר הינו פניה לאתר עם חברה מקצועית ולהזמין כתיבת עבודה אקדמית בתשלום.

5 / 5. 71

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן