מה ההבדל בין סמינריון בסוציולוגיה לבין סמינריון בפסיכולוגיה חברתית?

תוכן עניינים

הרבה פעמים מתקיים לו בלבול בין תחומי המחקר סוציולוגיה ופסיכולוגיה חברתית. הסיבה לכך היא בעובדה ששני תחומי מחקר אלו עוסקים כמובן בחברה וכיצד החברה משפיעה על חבריה. אולם לעומת זאת ולמרות העיסוק בחברה הדגשים שמיושמים בתחומי הדעת עצמם הם שונים.

אז מה באמת ההבדל בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה חברתית?

הגרעין להבדלים בין פסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה טמון במשמעות של השם שלהן. משמעות השם פסיכולוגיה חברתית היא פסיכולוגיה שעוסקת בחברה. הכוונה למדע העוסק בנפש האדם וכיצד נפש זו באה במגע עם החברה.

לעומת זאת סוציולוגיה היא תורה ומדע שעוסקים בחברה כגוף אחד. זאת אומרת שהחברה עצמה כגוף נבחנת ולא כיחידים. בסופו של דבר ההבדל הוא פשוט, פסיכולוגיה היא בחינת ההשפעה של החברה על היחידים וסוציולוגיה היא בחברה עצמה וכיצד היא מתנהלת.

סמינריון בסוציולוגיה ופסיכולוגיה חברתית

לימודים אקדמיים של פסיכולוגיה חברתית ולימודים אקדמיים של סוציולוגיה

פסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה כלימודים אקדמיים הם לימודים מעניינים, עשירים וייחודיים למדיי. בלימודי פסיכולוגיה חברתית עוסקים במודלים חברתיים,  ניסויים חברתיים שונים שהתקיימו, אפקטים חברתיים תסמונות ועוד.

כמו כן, פסיכולוגיה חברתית עוסקת בהשפעתן של תופעות חברתיות על נפש היחיד, למשל תופעות כמו גזענות, הומופוביה, תרבויות שונות וכדומה. מנגד בלימודי סוציולוגיה לומדים תופעות שונות בחברה , כיצד הן פועלות, מה המקור שלהן והאם ניתן לחזות אותן. תופעות למשל כמו רב תרבותיות, כור היתוך או גם אפליה וגזענות. בסוציולוגיה כל ביטוי חברתי מתאים למחקר.

 עבודות סמינריון בפסיכולוגיה חברתית ועבודות בסוציולוגיה

לאחר שהובן ההבדל בין פסיכולוגיה חברתית לבין סוציולוגיה, יהיה הרבה יותר קל להבין מה הבדל בין כתיבת סמינריון העוסק בפסיכולוגיה חברתית לבין סמינריון שעוסק בסוציולוגיה.

סמינריונים שנכתבים בסוציולוגיה יבחנו לעומק תופעה חברתית ויעשו ניתוח מעמיק בה. במסגרת העבודה התופעה תוגדר, המאפיינים שלה יוצגו, יוצגו הסברים אפשריים למקור שלה וכמובן האם ניתן לעצב אותה.

לעומת זאת עבודה סמינריונית העוסקת בפסיכולוגיה חברתית תבחן ההשפעה של תופעה חברתית מסוימת על הנפש וההתנהגות של אנשים. בעבודה שכזו התופעה תוגדר היטב, תאופיין ויוצגו הסברים אפשריים לקיום שלה, לאחר מכאן תוצג ההשפעה של אותה תופעה על אנשים.

לסיכום, ההבדל בין עבודות סמינריון בפסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה קיים בתכלית של כל דיסציפלינה: בפסיכולוגיה הדגש הוא בהשפעה של החברה על הנפש וההתנהגות של אנשים, לעומת זאת בסוציולוגיה הדגש הוא דווקא בלנסות להבין את התופעה החברתית עד כמה שאפשר מכמה שיותר כיוונים.

5 / 5. 79

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן