עבודה אקדמית לדוגמה בחינוך לאומנות מבוסס התנסות מעשית

תוכן עניינים

תוכן …………………………………………. 1

מבוא ………………………………………….. 2

סקירת הספרות ……………………….. 3

שיטת המחקר …………………………… 4

דיון ………………………………………………. 5

סיכום …………………………………………. 6

מקורות ……………………………………… 7

מבוא

עבודה סמינריונית זו עוסקת בנושא של חינוך והוראה האמנות מבוססת על התנסות מעשית בבית ספר יסודי, בהתמקדות בנושא "חיות וניירות באמנות " ובמיוחד השימוש בנייר ממוחזר . *לימדתי כיתה " ב " מורכבת מ 12 ילדים בקבוצה. כל השיעורים היו בחדר האמנות של הבית הספר. בחרתי בנושא זה לאור התאמתו לגיל הרך, חשיבותו החינוכית והאומנותית וכן ההנאה שהוא יכול לאפשר לתלמידים. על ערכו החינוכי של הנושא כפי שאני מאמינה בו ארחה בפרק הרציונל הפדגוגי, ואילו על חשיבות הנושא מבחינה אומנותית ארחיב בפרק הנושא האומנותי.

מקורות

וולנסקי, ע., סלע, א., ואשר, א., (2015) מדיניות הגיל הרך – סקירה משווה, משרד החינוך, לשכת המדען הראשי.

זרדז נ' וסלע שפי ר' ( 2017). הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידאולוגית הצד הסביבתי- נקודת מבט של עובדי הוראה. סוציולוגיה ישראלית, יח (2).

מילס, שרה. 2005 [2003]. הפרקים "כוח ומוסדות" (ע' 76-53), "כוח/ידע" (108-93) בספר מישל פוקו. תל-אביב: רסלינג.

נאמן-אברמוביץ', א. (2006). בסיסים חברתיים של דאגה לסביבה והתנהגות סביבתית בישראל.. מגמות מד,4 (תשסז) 736-758.

פוירשטיין, ר. (1988). תורת הלמידה המתווכת. משרד הבטחון, תל אביב. 

פורטוגלי, י. (2012). עיצוב סביבה קוגניטיבית. בית הספר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב.

פיאז'ה, ז. (1972). שש מסות על ההתפתחות הנפשית. ספרית פועלים, מרחביה. עמ' 9-16, 93-98.

צוקרמן, מ. (1996). פרקים בסוציולוגיה של האמנות, תל-אביב: מטכ"ל/קצין חינוך ראשי/גלי צה"ל, משרד הבטחון-ההוצאה לאור, עמ' 159-144.

לצפייה בעבודה המלאה >>

0 / 5. 0

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן