עבודה אקדמית בנושא גירושין

תוכן עניינים

אחד מתחומי העניין הבולטים בלימודים לתואר במשפטים הרי שהוא העיסוק בדיני משפחה, אשר הינו רחב ומשול לגזע עץ, אשר ממנו יוצאים ענפים רבים מאוד, כאשר אחד המאפיינים הבולטים הינו ההתפתחות ההדרגתית שנעשית ומתרחשת מעת לעת, אשר על כן, כתיבת עבודה סמינריונית יכולה להיות מעניינית, בפרט עבודה אקדמית בנושא גירושין.

כמו כן, יש לציין שהעיסוק והגשת מחקר אקדמי בנושא גירושין, לעיתים היא לאו דווקא בלימודי משפטים אלא יכולה להיות אף בתחומי אקדמיה אחרים במדעי החברה, כגון בעבודה סוציאלית ובלימוד השפעות שונות, ומנגד אף בתחומים אחרים כגון בלימודים לתואר אשר עוסק בכלכלה ו/או בלימודים לתואר במשאבי אנוש, לעיתים אף בתואר בחינוך, ועוד נקודות נוספות בהן יש השקה אשר ממילא קיימת היתכנות ללימוד ומחקר אקדמי המצדיק כתיבת עבודה סמינריונית.

עבודה אקדמית בנושא גירושין

אם כן, איך לכתוב עבודה אקדמית בנושא גירושין?

כאמור לעיל, היות ותחום הגירושין הינו רחב, הרי שראשית כל יש להיצמד תחילה למגמת הלימוד לתואר בו עוסקים, כאשר בהתאם לסוג התואר אזי בהתאם לדרשות של הקורס והחובה לכתיבת עבודה אקדמית, ניתן לבחור את סוג המחקר ואופיו.

כך שבעצם כאשר סטודנטים ו/או סטודנטיות אשר אוהבים לבחור תחומים אשר הם חשים כי הם מעוניינים לתרום בהם לחברה מבחינה ערכית, כאשר בכל תואר אקדמי ישנה חובה להגשת עבודת סמינריון, אזי במקרים רבים ניתן כי היא תהיה עבודה אקדמית בנושא גירושין.

במה לדוגמא יכול לעסוק מחקר בנושא גירושין?

מענה על שאלה זו אקדים תחילה, שדוגמאות הקשורות לגירושין אשר יכולים לשמש מחקר אקדמאי הן רבות ומגוונות, אשר על כן, מחקר אשר יהווה בסיס של עבודה אקדמית יוכל לשמש לעבודת סמינריון במספר תחומים.

אחת הדוגמאות הינה ביחס לחובות והזכויות המשפטיות הקשורות לגירושין, כלומר החובות והזכויות השונות אשר יש בעבודה לאור הגירושין, בעיקר על אישה גרושה אשר מגדלת את הילדים, כאשר מכורח המציאות הדבר משפיע באופן ישיר על העבודה.

כלומר…?

מחקר אקדמי בנושא גירושין יכול לעסוק מחד במחקר משפטי עמוק,  כגון: במקרים אשר באו לפתחו של בית המשפט לדיני עבודה, התפתחות הפסיקה, התפתחות התחיקה, השוואה מול המשפט הבינלאומי, סקירת ספרות משפטית בתחום, וכן על זו הדרך.

מנגד, היות וישנה השפעה אף על המעסיק בין אם מדובר בגוף ציבורי, בין אם מדובר בגוף פרטי ואפילו אם מדובר יהיה בעצמאית, הרי שניתן לחקור אף את ההשפעות במסגרת לימודים לתואר במשאבי אנוש, לימוד ההשפעות השונות כתוצאה ולאור החובות והזכויות השונות, הן על האישה לאור הגירושין והן על המעסיק.

במה יכולה להתבטא חשיבות המחקר בדוגמא זו?

 חשיבות המחקר והדיון האקדמי בנושא גירושין ואפילו עריכת מחקר אשר יהווה עבודת סמינריון בנושא זה הינה רבה חשובה ועצומה, שכן, היא בעצם פותחת שאלה עם השלכות מוסריות ולא רק את הנדרש בתחיקה ומציגה את המחקר בנושא ערכי אשר מתרחש במקומות עבודה רבים, וההשלכות אינן רק על האישה והמעסיק, אלא אף על משפחתה ומעבר לכך.

כלומר, על אף שהמשקל העיקרי והישיר הינו על יחסי העבודה והגירושין, בפרט כאשר מדובר במקרה של אישה שהתגרשה לאחר קבלתה לעבודה, אשר לאור הגירושין, מצבה המשפטי והזכויות השתנה מהזכויות והחובות אשר היו מוטלות עליה בקבלתה לעבודה.

נוכח האמור, כיצד נעשה המחקר?

כאמור לעיל, כאשר המחקר הינו בלימודי משפטים, הרי שכהמשך לפסקה האחרונה יכולה לעלות טענה מצד מעסיק במקרה שמדובר בגירושין אשר היו יודעים לאישה קודם קבלתה לעבודה, כאשר ההשלכות פוגעות באופן ישיר בסוג המשרה והנדרש ממנה.

מנגד, האישה אף אם היא בוחרת להתגרש הרי שלא ניתן להדירה בשל כך משום מקום עבודה אשר היא מתאימה לו מבחינה מקצועית, כך שלעיתים הדבר אמור להתגלגל לפתחו של בית המשפט באיזון הזכויות והטענות השונות, אשר יעסקו בהן כחלק מהמחקר האקדמי.

בדומה לכך, אף כאשר נערך מחקר כגון עבודת סמינריון בתחום משאבי אנוש, אשר הוא דן וחוקר זאת מזווית שונה, הרי שהוא פותח ומעלה את הבעיות השונות בין הצדדים, זאת, במטרה למציאת הכלים הנכונים והתמודדות נכונה וראויה, וכן על זו הדרך.

5 / 5. 104

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן