עבודה אקדמית לדוגמה במשפט והחברה הישראלית

תוכן עניינים
  1. בעבודה זו בחרתי להתייחס לפער בין ה"מזרחים" ל"אשכנזים" בדגש על מאבק "הפנתרים השחורים". המדובר בתנועה שהוקמה ע"י צעירים, שהם דור שני לעולי מדינות ערב,  בשנת 1971.

התנועה קמה על מנת למחות על הקיפוח והאפליה של המזרחים וכן במטרה להעלות את הנושא לתודעה הציבורית ולהביא לשיפור איכות חייהם של המזרחים. בין חברי התנועה היו: ראובן אברג'יל, צ'ארלי ביטון, סעדיה מרציאנו, רוני הורביץ, מאיר לוי, כוכבי שמש, אלי אביכזר,  יצחק ג'קי דיין ובראשה עמד שלום כהן.

2. בשאלה השניה בחרתי לדון במאמר של אברהם דורון, "האני כאחר". עוד בראשית המאמר מציין המחבר כי ישנה תפיסה שהעניים נתפסים כאנשים שונים מאיתנו ושהעניים מוגדרים לפי מצב חברתי, עדה ומגדר. כך גם במאבק הפנתרים השחורים, המזרחים ברובם היו אנשים עניים וממעמד סוציאקונומי נמוך. המזרחים אופיינו בסטריאוטיפ של אנשים שכשלו בהתנהלותם האישית, בדיוק כפי שהמחבר מציין במאמר לגבי העניים. כמו כן, הראיה הנפרדת בין האשכנזים למזרחים מדגישה את הפערים החברתיים והפוליטיים לגבי השוני בין שתי האוכלוסיות.

בביליוגרפיה:

  • חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
  • בג"ץ 73/53 חברת קול העם בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (16.10.1953)
  • סמי שלום שטרית "המאבק המזרחי בישראל – בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה" (2004)
  • אתר ארכיון המדינה –  עמוד אודות הפנֳתרים השחורים
  • סמי שלום שטרית "המאבק המזרחי בישראל – בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה" (2004).
  • יובל אלבשן "נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט", עלי משפט ג (2003)
  • אברהם דורון, "האני כ'אחר' : עוני בישראל בשנות האלפיים", בטחון סוציאלי,77, 9-28 (2008)
  • בג"ץ 453/94 שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד מח(5) 501

לצפייה בעבודה המלאה >>

0 / 5. 0

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן