WhatsUpIcon facebook
צרו קשר ונשמח לעזור לכם
loading

עבודות סמינריוניות - סיוע מקצועי לסטודנטים

מהותה של עבודה סמינריונית

עבודה סמינריונית, בפרט בתואר הראשון, לרוב תהיה העבודה האקדמית המקיפה והמשמעותית ביותר שתעשו. בעבודה סמנריונית נדרש לעשות מחקר בנושא שרלוונטי לקורס ושתרצו לחקור ולהעמיק בו. חשוב מאוד, להבין את הדרישות ואת משמעותם של מושגים מרכזיים בכתיבת עבודות סמינריוניות, דוגמת: סוג המחקר- מחקר כמותני או איכותני, חשיבות בחירת נושא העבודה וכן מבנה העבודה. חשוב לציין כי למבנה העבודה ישנו משקל משמעותי בהערכת העבודה וחשוב להקפיד עליו.

כיצד ניגשים לכתיבת עבודה סמינריונית?

כדי לגשת לכתיבתן של עבודות סמינריוניות, צריך לדעת ממה להתחיל והאם יהא זה יעיל בעבורכם. מה הכוונה? כתיבת עבודה סמינריונית דורשת לא מעט זמן ולא מעט משאבים, ולכן אתם צריכים להתחיל מחלק מסוים בעבודה, שכאשר תסיימו אותו- תוכלו לסמן "וי" אחד גדול ובכך להמשיך אל שאר חלקי העבודה.

ההמלצה שתתחילו, ראשית כל, מסקירת הספרות. אספו מקורות, בנו לכם קובץ וורד שכל כולו סקירת ספרות אחת גדולה. התחילו לסדר את המאמרים, כך שתדעו מה לכתוב ולפי איזה סדר. שלב הבא יהיה לבחור שאלת מחקר. וודאו, שהמאמרים יתמכו בשאלת המחקר ובהשערת המחקר שלכם, כך שברגע שתגיעו לחלק המעשי- יהיה לכם קל יותר לבצע את שאר העבודה (ממצאים, דיון, סיכום, מסקנות).

בסוף, תוכלו לכתוב מבוא ותקציר, כך תחושו הקלה עצומה. התחילו מהקשה, ואז תוכלו להמשיך עם הקל ולסיים בקלילות את העבודה. 

עבודות סמינריוניות

עבודות סמינריוניות - סוג המחקר לכתיבת עבודה

תחילה חשוב להגדיר ולהבין את משמעות סוג המחקר שבו אתם מתמקדים בעבודה. מרבית המרצים מגדירים מראש אם הם דורשים מחקר איכותני או מחקר כמותי. ישנם קווים מנחים משותפים לעבודות סמינריוניות, אך יחד עם זאת גם הבדליםמשמעותיים ויש לשים לב לכך.

מחקר כמותני

שיטת מחקר אשר נותנת דגש על בחינת ממצאים ותופעות הניתנות למדידה ובחינה סטיסטית. במחקר כמותי נעסוק באיתור נתונים מספרים, עובדות אשר ניתן לכמת ותופעות שניתן לחפש קשרים בינהם.

להמשך קיראה על שיטת מחקר כמותית - לחצו כאן.

מחקר איכותני

מיועד לרוב לחקר תופעה או התנהגות אנושית ונהוג בעיקר במדעי החברה השונים. במחקר זה משתמשים בכלים מתודולוגים דוגמת ראיונות אישיים, תצפיות, ניתוחי מסמכים וכדומה. במחקר איכותני נשתמש כאשר לא ניתן לכמת את התוצאות, אלא רק לבחון אותן ואת התמות העולות מתוך הבחינה.

להמשך קיראה על שיטת מחקר איכותנית - לחצו כאן.

בחירת נושא המחקר עבור כתיבת עבודה סמינריונית

כאשר ניגשים לכתיבת עבודה סמינריונית, ראשית, יש לבחור את נושא המחקר.  עבודה סמינריונית היא עבודה ארוכה, מעמיקה ומקיפה. הקפידו לבחור נושא מחקר שמעניין אתכם. נושא שיש לכם מוטיבציה לחקור וללמוד לעומק. ככל שתגלו עניין בנושא העבודה, כך יהיה לכם יותר קל לצלוח את המשימה המורכבת שנקראת עבודה סמינריונית. תחילה, בוחרים נושא כללי, מתוך אותו נושא מגדירים תחום ספציפי שמעוניינים לחקור אותו בעבודה הסמינריונית.  

לאחר מכן יש להגדיר: שאלת מחקר, השערות מחקר, השיטה, כלי המחקר ואת אוכלוסיית המחקר בה תרצו לעסוק. חשוב לבחור אוכלוסיית מחקר נגישה, אוכלוסייה שאתם יודעים שתוכלו לגייס ולפנות אליה. גם במחקר כמותי וגם במחקר איכותי בעבודה סמינריונית, יש צורך בגישה ישירה לנבדקים. בין אם זה העברת שאלונים לאוכלוסייה מסוימת, תצפיות או ראיונות. בחירת אוכלוסייה לא נגישה תקשה עליכם מאוד בביצוע המחקר.

מהו ההיקף של עבודה סמינריונית?

היקפה של עבודה סמינריונית משתנה מעבודה לעבודה, וזאת בהתאם לתוכן וגם לדרישות. הנושא חשוב, שכן הסטודנטים תמיד מעוניינים לדעת כמה עמודים הם יצטרכו כדי לצלוח את העבודה. הקושי הגדול מוכפל כפליים, כאשר לא רק מדובר בעמידה בסטנדרטים של כתיבה אקדמית תקנית ונאותה, אלא גם עמידה בסטנדרטים מספר עמודים.
כתיבת עבודה סמינריונית, ברוב הפעמים, תצריך את הסטודנט לאורך של 20 עמודים ומעלה. הסיבה לכך היא החלק העיקרי של העבודה: סקירת הספרות ומערך המחקר. רוב עמודי העבודה ממוקדים בחלק התיאורטי ובחלק המעשי של המחקר.
 
ההיקף לא כולל שער ותוכן עניינים, ומתחיל מכאן:
  •   תקציר 
  •   מבוא
  •   סקירת ספרות- כללית ומורחבת (החלק התיאורטי)
  •   שיטת מחקר על כל מרכיביה (החלק המעשי)
  •   ממצאים
  •   דיון ומסקנות
  •   רשימת מקורות
  •   נספחים (רק אם תצטרכו, חלק זה אינו חובה).
ולפי סדר זה, תוכלו לדעת כמה עמודים בדיוק כתבתם. 
 
כתיבת עבודה סמינריונית

מבנה עבודה סמינריונית  

לעבודות סמינריוניות מבנה בסיסי הנהוג באקדמיה. שמירה על מבנה עבודה הולם ונכון קריטית להערכה הכללית של העבודה ולציון הסופי. על כן, חשוב גם לשים לב לדגשים ולדרישות המרצה, החוג או הפקולטה בה אתם לומדים ולהתאים את המבנה להנחיות הספציופיות במידה וינתו כאלו.

להלן מבנה העבודה מקובל:

מבנה תיאור
שער בדף השער יש לציין את שם מוסד הלימודים/לוגו מוסד הלימודים, שם החוג והקורס, שם העבודה, שם המרצה, שמות המגישים ות.ז וכן תאריך ההגשה
תקציר יופיע לאחר השער ולרוב לפני תוכן העיניינים. חשוב לכתוב את התקציר בתום תהליך הכתיבה. התקציר מהווה מעין סיכום של העבודה, כולל תיאור המחקר ותוצאותיו
תוכן עניינים בתוכן יש לכתוב את ראשי פרקי העבודה (ותתי פרקים) החל מפרק המבוא. בתוכן יש לציין רק את העמוד בו מתחיל הפרק ולא טווח עמודים. חשוב להקפיד על אחידות בין תוכן העיניינים לגוף העבודה
מבוא משמש מעין פתיח הסוקר בקצרה את מאפייני הנושא, מדוע נבחר לחקירה בעבודה, מהי חשיבות ותרומת המחקר בו עבודה סמינריונית עוסקת
סקירת ספרות סוקרת ומציגה את נושא המחקר כפי שהוא מוגדר בספרות המקצועית רלוונטית. יש להשתמש בספרות עדכנית לפי ההנחיות שהוגדרו על ידי המרצה או מוסד הלימודים. לרוב מדובר בספרות עדכנית ל-5 שנים אחרונות. בסיום פרק זה לרוב יוגדרו מטרות, שאלות והשערות המחקר
שיטה הפרק מציג תיאור מדוייק ככל הניתן על האופן בו נערך המחקר. כולל את תיאור השיטה, מהלך והליך המחקר, האופן בו נאספו נתנונים,  מאפייני הנבדקים וכלי המחקר
ממצאים הצגת הממצאים תלויה באופי המחקר:כמותי או איכותני. יש להציג את הממצאים כפי שנדגמו ע"י סטטיסטיקה תיאורית/היסקית או ניתוח תוכן איכותני
דיון (מסקנות וסיכום) כולל את  השערות המחקר, המסקנות, מגבלות מחקר, המלצות למחקרי המשך, סיכום, השלכות תיאורטיות ומעשיות של המחקר ותרומתו
רשימת מקורות רשימת המקורות בהם נעשה שימוש על פי כללי ציטוט נהוגים בהתאם למקצוע הקורס/לחוג בו לומדים. אין לאזכר מקור שלא מצוטט בעבודה או להיפך, כל מה שמצוטט בעבודה חייב להיות לו סימוכין ברשימת המקורות
נספחים את הנספחים לעבודות סמינריוניות יש לסדר לפי שמות ומספרים כפי שאוזכרו בגוף העבודה

 

לסיכום

עבודה סמינריונית היא מורכבת ובעלת מבנה מוגדר. מומלץ לעבוד בשלבים ואף להתייעץ עם המרצה, איש מקצוע או כל אדם שמבין בתחום. יש לזכור  מה שקובע בסופו של דבר את ההערכה וציון העבודה אלו דרישות המרצים. המבנה שמוצג להלן הוא כללי. לכל מרצה דגשים משלו, הקפידו לכבדם, זה ישתלם לכם בסוף.

כתיבת עבודות סמינריוניות - העזרה שלנו!

עבודות סמינריוניות מוקצות לרוב לסטודנטים כדרך לשמור אותם על עיסוקם בלימודיהם. אבל מה עושים כשלא יודעים איך לכתוב עבודה סמינריונית? כאן אנחנו נכנסים!

אנחנו בקמפלוס מעניקים סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות על מנת שתוכלו להתמקד בלימודים וללא דאגות לגבי הציון שלכם.

אנו מציעים סיוע בעבודות סמינריוניות לכל סוגי המקצועות, בין אם זה היסטוריה, לשון, מנהל עסקים או כל נושא אחר.

כל שעליכם לעשות הוא ליצור איתנו קשר ולספר לנו איזה סוג של סיוע אתם צריכים ואנחנו נדאג לכל השאר!

עדכון אחרון: 4/12/2022 5:57:00 PM
מספר מדרגים:212 דירוג ממוצע:4.7
דירוג:

 

להזמנת שירותים אקדמיים:
סיוע בעבודות אקדמיות , תרגומים , עריכה לשונית  וסיוע בסמינריונים ועוד...

 

loading
שיזף 2‎, נס ציונה
054-2889964 - נעמה
camplus10@gmail.com
052-4284988 - דיקלה
camplus1000@gmail.com
https://www.camplus.co.il