כתיבת עבודת סמינריון החל מבחירת הנושא ועד להגשת העבודה

תוכן עניינים

כל סטודנט יודע, לא משנה מה תחום הלימודים שלו, כשהשנה האחרונה ללימודים מגיעה עליו להירשם לקורס סמינר מחקרי ובמסגרתו לכתוב עבודת סמינריון. כתיבת עבודת סמינריון היא מטלה אקדמית שכל סטודנט באקדמיה צריך לקיים. כל סטודנט צריך לדעת לאסוף מקורות מידע, לסכם מקורות אלו ולשלב אותם בכתיבת העבודה. אולם למרות חובה זו, סטודנטים רבים לא יודעים בדיוק מה לעשות כאשר נדרשים לכתוב עבודת סמינריון.

לפני שניגשים למלאכת הכתיבה יש להבין מהי בכלל עבודת סמינריון, ויתרה מכך, מהי החשיבות של עבודה זו. עבודת סמינריון היא עבודה מדעית מקיפה המשקפת מחקר מדעי שנכתב במסגרת סמינר מחקרי. עבודה זו משקפת את היכולת של הסטודנט להתנסות במחקר מדעי עצמאי כחלק מהשתייכותו לאקדמיה. לעומת זאת, הרבה  סטודנטים חוששים מעבודת הסמינריון. אולם אם ניגשים למלאכה הזו עם פרספקטיבה נכונה, אין מניע כל שהוא לא לכתוב את העבודה כפי שצריך.

עבודת סמינריון, כל השלבים

השלב הראשון הוא בחירת נושא. נושא העבודה צריך לעמוד בכמה תנאים: מותאם לנושא הקורס, מקורי ושניתן לחקור אותו. השלב השני הוא כתיבת הצעת מחקר. הצעת מחקר היא מסמך קצר  שמתאר את המבנה הכולל של העבודה. במסמך כתובים נושא המחקר, שאלת והשערת המחקר, סקירת-ספרות קצרה וכחמישה מקורות ביבליוגרפים.

 סקירת ספרות היא השלב השלישי. זוהי סקירה של מקורות מידע אקדמיים בנושא המחקר. סקירת-ספרות היא  טקסט בעל חשיבות אקדמית רבה, מפני שהוא מהווה את הרקע הרעיוני לתכלית המחקר. חשוב שהסקירה תהיה קצרה, מתומצתת ושיהיה מעבר רעיוני בין הפסקאות.

השלב הרביעי הוא העברת המניפולציה המחקרית. שלב זה תלוי בשיטת המחקר שנבחרה למחקר.

student-watching-lection

בעבודת סמינר ניתן לקיים שיטת אחת מבין ארבע שיטות מחקר:

שיטת מחקר כמותיתשיטת מחקר איכותנית, סקירה ותיאורטית. כמותית כוונה למחקר שבודקים קשר סטטיסטי בין משתנים מדידים באמצעות מבחנים פסיכולוגים וניתוח סטטיסטי; איכותני הכוונה למחקר ראיונות עומק שנעשים על ידי החוקר לקבוצה קטנה של אנשים שסיפור חייהם הוא נושא המחקר; מחקר-סקירה הוא סקירה ודיון במקבץ גדול של מחקרים שנעשו בנושא מסוים. ושיטת מחקר תיאורטית היא יישום תיאוריה כל שהיא על נושא המחקר, תוך ניסיון הצגתה של פרספקטיבה מסוימת על הנושא.

השלבים הרביעי והחמישי הם כתיבת הפרקים המסכמים של העבודה: פרקי התוצאות והדיון. בתוצאות מציגים את ממצאי המניפולציה שנעשתה במחקר, ובפרק הדיון מוצגות המסקנות שהגיע אליהן החוקר. השלב השישי בכתיבת העבודה הוא השלב שנעשה לאחר שהעבודה כתובה, וזהו שלב העריכה. זהו שלב חשוב מאוד, בו קוראים מחדש את כל מה שנכתב בעבודה ומחפשים היכן הכתיבה לא מובנת היטב. בשלב זה מומלץ לתת את העבודה לקריאה לגורם חיצוני. השלב השביעי הוא השלב הסופי והוא שלב ההגשה.

 לסיכומו של עניין, שבעת השלבים הללו הם שלבים פשוטים שניתן לעקוב אחריהם, אם כל השבעה יתקיימו כמו שצריך, עבודת הסמינריון תהיה עבודה טובה ותקבל ציון ראוי להשקעה הרבה שנעשתה.

5 / 5. 132

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן