איך נקבע ציון עבודה סמינריונית באוניברסיטה?

תוכן עניינים

בכדי להיות מתוגמלים על העבודה הסמינריונית באוניברסיטה על הסטודנט לעבוד על פי מדרג ויש להתייחס בראש ובראשונה לתחילת העבודה – המבוא לעבודה סמינריונית שהיא המראה לקורא לכל גוף הכתיבה ודבר נוסף שמבדיל כתיבה מחקרית מכל סוגה שהיא היא סיום העבודה ובה מופיעה הביבליוגרפיה לעבודה סמינריונית.

המאמר המוצג לעיל ידון בחשיבות כתיבת המבוא וכן בחשיבות ציון הביבליוגרפיה בסיומה של העבודה.

טרם כתיבת המבוא יש להתייחס לכללים שהם 'בל יעבור' בכתיבה סמינריונית:

  • שער ולאחריו תוכן עניינים
  • מבוא לעבודה (ייכתב בכתיבה חופשית ללא ביבליוגרפיה)
  • סקירה ספרותית
  • ממצאי המחקר ומסקנות
  • דיון וסיכום (ייכתב בכתיבה חופשית לא בבליוגרפיה)
  • רשימה המקורות: קרי – הביבליוגרפיה לפי חוקי הAPA

חלקו העיקרי של המאמר הוא התייחסות לכתיבת המבוא בעבודה סמינריונית ולהצגת הסקירה הביבליוגרפית.

ציון עבודה סמינריונית

להלן חלקו של כתיבת המבוא:

המבוא של עבודה סמינריונית מייצג את נקודת הפתיחה של העבודה. עליה להקדים את כל תוכן העבודה, יש לכתוב באופן כללי אך תמציתי (להימנע מחזרתיות) ניתן לכתוב נושאים כלליים / תופעות כלליות ללא צורך בפירוט, תהליכים הקורים לנושא אך גם אלו – עליהם להיות מנוסחים באופן כללי כזה שיהווה הקשר לנושא העבודה בגוף הכתיבה שלה. המבוא יכלול עמוד אחד מהעבודה, עליו להיות משמעותי, יסודי, כתוב במילים שלכם, והעיקר: על הקורא להבין כבר בראשית העבודה : קרי "מבוא" על מה נושאו העיקרי של העבודה ובמה היא עוסקת.

בין כתיבת המבוא לרשימה הביבליוגרפית יגיעו חלקיו הנוספים של המחקר: השערת מחקר, שיטת מחקר, סקירת ספרות, דיון, ממצאים, מסקנות וסיכום. בסוף כל אלה תופיע הרשימה הביבליוגרפית חלקו הבא של המאמר יתמקד באופן שבו עליכם לכתוב את הכתיבה הביבליוגרפית.

כתיבת ביבליוגרפיה

הסתיים לו תהליך הכתיבה. ביצעתם הגהה, העבודה מובנית היטב, והצלחתם לסקור את כל הסקירה. כעת, איך כותבים נכונה את הסקירה?

חלק כתיבת המקורות הוא למעשה הכרת העובדה שכל שכתבתם מבוסס על תוכן מחקרי ולא פרי המצאתכם. כל מה שנכתב, צריך להיות מבוסס ועל הקורא להבין מהיכן הוא הגיע בכדי לבדוק את מידת הקוהרנטיות והמיהמנות שלו.

עבודה שכתובה ללא ביבליוגרפיה אינה תיחשב לעבודה אקדמית. כל עבודה מחקרית מכבדת ומכובדת צריכה להיות מלווה במקורות רלוונטיים. על מנת לכתוב נכונה את רשימת המקורות עליכם לשים לב ש:

ציון שם משפחתו של כותב המאמר, ולאחר מכן שמו הפרטי – אך מלווה באות הראשונה בלבד. אם שמו של כותב המאמר הוא: יוסף יוסי אזי תכתבו זאת כדלקמן: יוסף, י'.

סיימתם לכתוב את שם כותב המאמר? מצויין . כעת ייכתב שנת הוצאה לאור של המאמר. לאחר השנה, ייכתב שם המאמר, מיקום המאמר (ייכתב בכתב נטוי, או מודגש). ניתן להוסיף כל פרט רלוונטי של המקור ובסיומו את שם ההוצאה לאור.

לפי כללי  ה  APA  ולפי המתואר לעיל כתיבת המקור צריכה להיות כתובה כדקלמן:

יוסף, י' (שנת ההוצאה). שם המאמר, בתוך המקור אם קיים, מס' העמודים ושם ההוצאה לאור.

גם באנגלית יש את כללי ה – לAPA

להלן דוגמא לכתיבת מקור באנגלית:

Roeser, R. W., Skinner, E., Beers, J., & Jennings, P. A. (2012). Mindfulness training and teachers' professional development: An emerging area of research and practice. Child development perspectives6(2), 167-173.‏

לסיום, כאשר פתיחת העבודה (מבוא) וסיומה (ביבליוגרפיה) כתובים נכונה, גוף העבודה והסקירה הספרותית יהווה את חלקו הנוח יותר של הכתיבה. בהצלחה!

5 / 5. 106

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן