שיטת מחקר המבוססת על ניסויים

תוכן עניינים

סטודנטים רבים מרגישים שהם לא מסוגלים לשאת בנטל הרב של המשימות המוטלות עליהם. דרישות המרצים גבוהות, לא תמיד ישנה התחשבות במטלות המרובות המתנקזות" למועדים

סמוכים כך שכל סטודנט נזקק שלב זה או אחר של לימודיו לסיוע בעבודה אקדמית – מכל סוג שהוא. הסטודנטים מוצאים את עצמם מאותגרים רבות על ידי המרצים: הן בהיבט הזמן, הן בהיבט החומר הפדגוגי-מקצועי ולא כל סטודנט חש שיש בו את היכולת להתאים את רמת מסוגלותו לצרכי המרצה. לשם כך נכתב מאמר זה. נתמקד בעיקר במידע חיוני אקדמי שכל סטודנט צריך לדעת במהלך לימודיו.

אקדמיה – עולם מבוסס מחקרים

העולם האקדמי שטומן בתוכו עבודות, משימות, מטלות  – מעוגן ברובו במחקרים שבוצעו. גם מטלות, שאתם, כסטודנטים תבצעו תהיינה מטלות מבוססות מחקר. בכדי לכתוב מטלות המתבססות בכדי לכתוב מחקר צריך לקבל השראה, להתבסס על ידע מתוך תחום דעת שבוחר הסטודנט וכל תחום שייבחר צריך להיות מוכר על ידי כתבי עת אקדמיים, מחקרים אקדמיים וכל כתב עת שמנהל דיאלוג עם עולם המחקר.

מחקר הוא עולם שלם ל-חקר. וכשם שיש עבודת חקר בתוך המחקר גם עליכם כסטודנטים לדעת שמדובר בעולם נרחב, המחולק לנושאים, תתי נושאים שצריכים להיות מלווים במקורות מידע אקדמיים (ביבליוגרפיה) ושם לעיתים טמון הקושי האמיתי של הסטודנט.

שיטת מחקר המבוססת על ניסויים

שיטות מחקר – בתוך עבודה סמינריונית

בכל עבודה סמינריונית יידרש הסטודנט לבחור נושא למחקר שעליו יהיה לנסח שאלת מחקר, לשער השערה ולהחליט, באיזו שיטת מחקר ייבחר להוכיח את מסקנת מחקרו.

קיימות אם כי 2 שיטות מחקר מקובלות בעבודה אקדמית:

  1. מחקר איכותני
  2. מחקר כמותי

מחקר איכותני

המחקר עוסק בהפקת מידע המתבססת על קבוצת קטנה מתוך האוכלוסייה. במחקר איכותני החוקר מנסה למצוא את התשובה לסיבתיות של תופעה/התנהגות ובכדי לבסס את המידע ולקבל השערות ומסקנות אין צורך בכמות נתונים גדולה אך בפירוט נרחב ועמוק (מחקר איכותני מתבסס לרוב על ראיונות ותיאורי מקרה על סמך העולה מהם מסיק החוקר את המסקנות) איסוף המידע במחקר איכותני יתבסס על קבוצה קטנה של אנשים (ראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד) כאשר יציג בפניהם החוקר את הסוגיה בה דנה המחקר, ישאל את דעתם, את פועלם בהתאם / לנוכח הסוגיה ויעודד אותם להעניק הסבר עומק על תשובותיהם.

בתום התהליך החוקר מבצע תהליך של איסוף נתונים, מתבונן על כל הממצאים, מוצא את הקשרם, את ההבדלים אם קיימים כאלו ולהסבירם (את הנתונים שעלו) לעומקם.

מחקר כמותי

בשונה ממחקר איכותני (המבוסס על נרטיב, סיפור אישי, תצפית, ראיון) המחקר הכמותי מתבסס בעיקר על חקר נתונים – המבוסס על "כמות". הנתונים שיילקחו יהיו חלקם בדומה לאלו של מחקר איכותני" ראיונות, תצפיות אך גם מידע שנלקח לדוגמא ממאגרי מידע). לאחר איסוף הנתונים ייבחר החוקר כלים סטטיסטיים לשם ניתוח הנתונים שאסף.

המחקר הכמותי יהיה מדעי – בהתאם לנתונים שיעלו ואלו יסייעו לבניית מודל ו/או בחינת מגמות בשוק מסוים אליו פונה החוקר, ולהפיק תובנות בהתאם לכל הנתונים. מחקר כמותי מתבצע בשני שלהים: 1. שלב איסוף נתונים. (סקרים, שאלונים, תיקים הלקוחים מארגונים 2.  עיבוד הנתונים בכלי סטטיסטי (מערכות שמטרתם לבצע את האיתור בהסקת המסקנות מהכלי).

שיטות מחקר – התבססות על ניסויים

עד כה הבחנו שישנם 2 סוגי מחקר. ישנן גם מחקרים, שמתבססים על ניסויים שבוצעו (בקב' ביקורת, בעלי חיים, ניסוי רוחבי לאורך שנים בקבוצה שנבחרה ועוד). קטגוריה זו משתייכת כאמור לסוגי המחקר הכמותי שכן את הממצאים שעולים מן הניסויים ייאלץ החוקר להתבסס על כלי סטטיסטי שייבחר לצורך ההברה לקורא על קוהרנטיות ומידת הדיוק שעלתה עקב הניסויים שבוצעו.

לסיום מאמר זה, עליכם להחליט בבואכם לבחור את שיטת המחקר שבחרתם דרכה לחקור את המחקר שלכם על פי תחומי עניין, על פי אופייכם, אישיותכם וגם – משאב הזמן הוא בהכרח משאב שיש לתת עליו את הדעת בעת בחירת סוג המחקר.

עליכם ליהנות גם מהדרך ולא רק מההגעה אל היעד. כתיבת מחקר היא בבסיסה תהליך מעניין בזיקה למסע אישי שתעברו בכל כתיבת עבודה סמינריונית. לרוב אתם יודעים איך אתם מתחילים, לא תמיד תדעו כיצד זה מסתיים, זה היופי במחקר. שהוא לא תמיד ניתן לניבוי.

בהצלחה!

5 / 5. 102

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן