שער עבודה אקדמית לדוגמא

תוכן עניינים

במאמר זה, אסקור ואסביר על שער לעבודה אקדמית, אשר הינו חובה כחלק מדרישות האקדמיה, הן לגבי עבודה אקדמית מכל סוג שהיא, זאת, ללא קשר לאורך העבודה, שכן, קיימות הוראות על עיצוב השער אף כאשר מדור בעבודה אשר נפרסת על עמודים בודדים, ולא רק כאשר מדובר במטלה ארוכה של כתיבת עבודה סמינריונית לדוגמא.

הסיבות לכך ברובם של המקרים אינן נובעות מזלזול בהוראות האקדמיה, אלא מסיבות שונות ומגוונות, כאשר בסיכומו של דבר אי הקפדה על הוראות אלו העוסקות בכללי האקדמיה לרבות עריכת השער, מובילות להשלכות על העבודה.

מדוע רובם של הסטודנטים מתקשים בהכנת שער עבודה אקדמית?

סטודנטים רבים חושבים במהלך הלימודים על מהות החומר הנלמד, כלומר, התואר האקדמי מורכב מקורסים רבים ומגוונים אשר עוסקים בתחום הנלמד, היינו, במשפטים ישנם קורסים העוסקים בדיני חוזים, דיני משפחה, דיני עונשין, וכן עוד קורסים רבים, כאשר בדומה לכך נעשה אף בלימודים לתואר בתחומים אחרים מעולם האקדמיה.

אשר על כן, החומר אשר לומדים הסטודנטים במהלך שנות הלימודים באקדמיה עוסק במהות הקורסים אשר מהווים את הידע והחומר הנדרש להשלמת לימודי התואר האקדמי, אך מנגד, אינם לומדים קורס שעוסק בעריכה אקדמית, מלבד חוברת הוראות כללית אשר מצורפת לרוב באתר האוניברסיטה ו/או המכללה, או שניתן למוצאה בחיפוש כללי ברשת.

שער עבודה אקדמית לדוגמא

האם השער של המטלה חייב להיות בהתאם להוראות ודרישות האקדמיה?

התשובה לכך, הינה שאכן, כל מטלה אקדמית חייבת שיהיה בה שער אשר יעוצב ויופיעו בו הפרטים בהתאם להוראות האקדמיה, כלומר, הכול צריך להיות במדויק לפי ההוראות הכתובות בחוברת הכללים העוסקים בהוראות וכללים אלו.

אולם, על אף שמדובר בחוברת הוראות של הכללים לכתיבה אקדמית ו/או עבודה סמינריונית לדוגמא, אשר מופיע בה הוראות מפורשות המתייחסות לכל כלל וברוב החוברות אף ישנה הדגמה מעשית, כמו גם שכתוב כמעט בכל עבודה אקדמית אשר ניתנת במהלך הלימודים כי עליה להיות כתובה בהתאם לדרישות האקדמיה, הרי שמשמעות הוראה זו הינה, כי על המטלה להיות ערוכה בהתאם לדרישות האקדמיה כלפי כל אחד מרכיבי המטלה, אשר אחד מאותם רכיבי המטלה הוא השער של המטלה כי יהיה בהתאם להוראות האקדמיה.

יחד עם זאת, על אף האמור, עדין קיים חוסר ידע רב בנושא בקרב סטודנטים רבים, אפילו כאלה שלקראת סיום התואר, בפרט בהוראות הנוגעות לשער, אשר הוא חובה בכל מטלה אקדמית וכמובן כאשר עוסקים ועורכים מחקר משפטי למטרת כתיבה של עבודות סמינריוניות.

אם כן, כיצד עושים זאת נכון?

חשוב לציין, כהמשך לאמור לעיל כי עיצוב ועריכת שער של מטלה אקדמית אינו נתון לשיקול דעתו של אמן, מעצב, גרפיקאי וכדו', אלא, יש בו כללים והוראות מפורשות היאך לעצב אותו, מה לכתוב בכותרות, אלו פרטים חובה לציין והיכן המיקום הנכון שעליהם להופיע בחלקו העליון ו/או התחתון של העמוד, אשר עליו יש להקפיד קודם לכתיבת עבודה סמינריונית לדוגמא ו/או כל עבודה אקדמית בכל נושא.

על כן, הדרך לעשות זאת נכון הינה תחילה ללמוד את הוראות האקדמיה העוסקות בעריכת השער האקדמי, שכן אי הקפדה על הוראות אלו משפיע אף על הציון של העבודה האקדמית, שכן, הציון של עבודה אקדמית ו/או עבודה סמינריונית לדוגמא אינו מושפע רק מהחומר המהותי של המטלה ו/או המחקר בו היא עוסקת, אלא אף מהקפדה על הוראות הכללים לכתיבה אקדמית, אשר הן כללים בינלאומיים בכל האוניברסיטאות והמכללות ברחבי העולם אשר בהן ניתן ללמוד לתואר אקדמי מוכר.

5 / 5. 110

מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן