WhatsUpIcon facebook
צרו קשר ונשמח לעזור לכם
loading

סמינריון - כתיבת עבודה סמינריונית באופן נאות

עבודת סמינריון הינה עבודה אקדמית שנכתבת במסגרת סמינר מחקרי במהלכה של שנה ג' בזמן הלימודים האקדמיים. עבודת סמינריון היא עבודה שלה חשיבות רבה. הסיבה לכך מתקשרת לעובדה שזו עבודה שדורשת הרבה מאמצים מהסטודנטים. בכל עבודת סמינריון צריך להשקיע יכולות חשיבה, ניתוח מידע והסקת מסקנות. יש לאסוף חומרים מדעיים שעוסקים בנושא העבודה ולעבד אותם על מנת לשלב אותם בכתיבת העבודה, בהתאם לזאת יש לחשוב על נושא ייחודי ומקורי שעדין לא חקרו אותו ובכלל הוא ניתן לחקירה. זאת ועוד, יש לקיים ניסוי ( העברת שאלונים, אסיפת נתונים ולנתח אותם על פי תוכנות סטטיסטיות) לאסוף מידע, לנתח אותו ביקורתית ולהגיע למסקנות בסוף המחקר. כל אלו לא קלים לביצוע וברוב המקרים הסטודנטים זקוקים לתמיכה על מנת לבצע אותם בכתיבת עבודה סמינריונית.

כתיבת סמינריון - האתגר שבכתיבה

המאפיין המרתיע ביותר בעבודת סמינריון הוא מלאכת הכתיבה. למרות שעוברים הכשרה אקדמית בקורס כתיבה מדעית בשנה א', רוב הסטודנטים מתקשים מאוד להביע עצמם בכתב. ברוב המקרים הם חושבים על נושא מקורי, הם מנסחים שאלת מחקר טובה וממוקדת, אוספים מאמרים וספרים מהימניים, וגם לא מתקשים בלהעביר את השאלונים או לנתח אותם סטטיסטית. אך עדין לא מצליחים לכתוב ברמה מספקת על מנת להגיש עבודת סמינריון נאותה. על מנת לפתור סוגיה זו יש לאפיין כתיבה של עבודת סמינריון ולהתייחס למבנה ולייחוד שלה.

סמינריון

אז מהי באמת כתיבה של עבודת סמינריון? 

כתיבה של עבודת סמינר לא שונה במיוחד מסגנונות כתיבה אחרים. בדומה לכל כתיבה גם בעבודת סמינר כותבים בעקבות ועל נושא מסוים. מטרת המחקר וכתיבת עבודה אקדמית היא להציג נושא מיוחד, לכן הכתיבה מתארת את אותו הנושא מכמה זוויות. היא מתארת את המבוא התיאורטי, את כל השלבים שנעשו במהלך המחקר, כלי המחקר, תהליך המחקר ועוד. עיקר הכתיבה הוא בשדה התיאורטי והספרותי שעליו נבנתה העבודה, בכתיבה זו הכותב מציג את מיטב המידע שעיבד וערך על מנת שלמחקר תהיה מסגרת המעוגנת במדע.
כתיבת עבודה סמינריונית

תכליתה של כתיבת עבודת סמינריון

כפי שנטען מקודם תכליתה של כתיבת עבודת סמינר היא לשקף את התהליך שנעשה במחקר, את השדה התיאורטי והמסקנות בעקבות תוצאות המחקר. אולם הדגש המשמעותי ביותר בכתיבה זו הוא בסגנון הכתיבה. כתיבה של עבודת סמינר משקפת כתיבה מדעית, וכתיבה זו מתארת את כל העקרונות האקדמיים והמדעיים לכתיבה. כתיבה שכזו בראש ובראשונה מעוגנת על חוקי כתיבה מדעית ( אזכור, ציטוט ורשימה ביבליוגראפית). כתיבה שכזו היא כתיבה מתומצתת, בהירה, לא "אישית", מנוסחת היטב וברמה גבוהה. כתיבה ללא מטאפורות או כל סגנון אומנותי אחר, כתיבה פשוטה וממוקדת.

 

 
עדכון אחרון: 4/12/2022 5:43:00 PM
מספר מדרגים:192 דירוג ממוצע:4.9
דירוג:

 

להזמנת שירותים אקדמיים:
סיוע בעבודות אקדמיות , תרגומים , עריכה לשונית  וסיוע בסמינריונים ועוד...

 

loading
שיזף 2‎, נס ציונה
054-2889964 - נעמה
camplus10@gmail.com
052-4284988 - דיקלה
camplus1000@gmail.com
https://www.camplus.co.il